Upplev sjukhuset ur ett nytt perspektiv.

Till Akuten-Väntrummet kommer publik för att få uppleva det riktiga sjukhuset ur ett konstnärligt perspektiv, där det finns en pausknapp, då tiden kan stanna, tid för frågor och lärdomar, känslor och upplevelser, utan att vara i vägen för det det riktiga sjukhusets allvar. Vi kommer presentera flera fall av dagens folksjukdomar och publiken kommer under hybridutställningens format kunna ta del av en utställning med inslag av spel, samtalsprogram och andra möjliga programpunkter under oktober-december 2021 på Galleri 4 hos Kulturhuset Stadsteatern.
Till Akuten-Väntrummet kommer publik för att få uppleva det riktiga sjukhuset ur ett konstnärligt perspektiv, där det finns en pausknapp, då tiden kan stanna, tid för frågor och lärdomar, känslor och upplevelser, utan att vara i vägen för det det riktiga sjukhusets allvar. Vi kommer presentera flera fall av dagens folksjukdomar och publiken kommer under hybridutställningens format kunna ta del av en utställning med inslag av spel, samtalsprogram och andra möjliga programpunkter under oktober-december 2021 på Galleri 4 hos Kulturhuset Stadsteatern.

Bakgrund:

Året är 2016. Anna Nordlander, infektionsläkare och internmedicinare, upplever mycket nyfikenhet och ett stort sug efter kunskap kring kropp och hälsa. Detta både på arbetet och privat, och efter en inbjudan att komma till dotterns skola och berätta om sitt yrke som läkare blev hon glatt överraskad över den flod av frågor och intresse även barnen visade. I tankarna växte frågan, varför finns inte ett ställe där man kan komma för att lära sej om hälsa, men på ett kul, upplevelsebaserat och kreativt sätt för alla? Tanken uttrycktes och tillsammans med några vänner började Anna utforska dessa möjligheter.

Varför Väntrummet?

Det finns en plats som är lika för alla, som alla har en relation till och som alla, oavsett kön, religion, socioekonomisk bakgrund, besöker minst ett par gånger i livet: sjukhuset. Vägg i vägg sker livets största händelser, ett barn föds, en anhörig tas avsked av. Livets alla komplexiteter samsas här, benbrott lagas, skottskador ombesörjs, transplantationer utförs, undersökningar analyseras och forskning bedrivs. Rum för stillhet och reflektion ligger vägg i vägg med röntgen, utbildning, clowner och konst. Om detta vill vi berätta för att folkbilda kring hälsa på ett nytt och spännande sätt.

Hur gör vi detta?

design (ui/ux) image

Öppen process:
25:e oktober -21:a november

Utställningshybriden tar sin form ur flera års förberedelser och börjar med en månads öppen process på plats, under vilken alla medskapande skapar sina verk och innehåll för utställningsperioden. Publik är välkommen att med fullständigt transparens ta del av arbetet som leder fram till utställningen och speltillfällena på plats i Galleri 4.
web development image

Utställning:
22:a november - 12:e december

Under Galleriets öppettider står utställningshybridens fysiska miljöer av konstverk och installationer, scenografi och spelrum att ta del av som utställning i Galleri 4. 
landing pages image

Spel:
22:a november -12:e december

Vid ett antal specifika tillfällen kommer utställningshybriden innehålla spel med ensemble.

Program:

Övriga programpunkter kommer tillkomma så som specifikt innehåll under den öppna processen och under utställningsperioden med exempelvis samtalsprogram (öppna modererade samtal mellan publik, konstnärer & läkare), livespelningar, dans, film och andra hybrider. 

Samtal:

I denna utställningshybrid och verk ges fantastiska förutsättningar för olika möten. Dessa vill vi fånga och ta tillvara på i form av en samtalsarena under hela perioden. I anslutning till varje speltillfälle är vår ambition att ha en läkare på plats och vid flera tillfällen kommer vi programlägga samtal för att bjuda in publik att delta tillsammans med expertis från olika perspektiv, publikens, inbjudna med olika erfarenheter, medicinsk och akademisk expertis.

Flödet:

Publiken samlas i väntrummet. Här introduceras olika fall. Under utställningen och speltillfällen kommer detta ske på olika sätt. Därefter kan publiken välja vart att gå, vandra fritt emellan och fördjupa sig vidare i fallet/ämnet. Publiken kan genom att välja att gå “djupare in i rummen” fritt välja hur informativ kontra abstrakt upplevelsen ska vara.

Cirklarna:

För att kunna möta hela spektrat av en olik publik, från de mest nyfikna till de minst benägna att gå vilse i berättelsen finns det ett system. Ett scenografiskt och mer "realistiskt" väntrum möter publiken men ebbar ut i det mer konstnärligt och känslobaserad miljö.

KULTURHUSET
STADSTEATERN

STOCKHOLM
59.3326, 18.0654